Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας - Φόρμα Έγγραφής Αποφοίτων

Φόρμα Εγγραφής Αποφοίτων

Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω αυτού του εντύπου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για επικοινωνία μαζί σας καθώς και για στατιστική χρήση. Τα στοιχεία δεν θα παραχωρηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.