Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ