Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας - Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Κριτήρια εξέλιξης ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος

Καθηγητές
 
Μπάλτας Γεώργιος
Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή
Ph.D. Warwick Business School
Σταθακόπουλος Βλάσης
Μάρκετινγκ
Ph.D. University of Arizona
 
 
Αναπληρωτές Καθηγητές
 
Βακόλα Μαρία
Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ph.D. University of Salford
Δημητριάδης Σέργιος
Μάρκετινγκ
Ph.D. Aix-Marseille III Universite, France
 
Κοκκινάκη Φλώρα
Ψυχολογία του Καταναλωτή,
Κοινωνική Ψυχολογία

Ph.D. University College London
Σκαρμέας Διονύσιος
Μάρκετινγκ
Ph.D. Cardiff University
 
 
Επίκουροι Καθηγητές
 
Αποσπόρη Ελένη
Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εταιρική Επικοινωνία
Ph.D. University of Connecticut, USA
Αργουσλίδης Παρασκευάς
Μάρκετινγκ
Ph.D. University of Stirling, Scotland
 
Γαλανάκη Ελεάννα
Συμπεριφορά Οργανώσεων με έμφαση στην Επικοινωνία
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ήντουνας Κωνσταντίνος
Τιμολόγηση, Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Καραντινού Καλυψώ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Διοίκηση Μακροχρόνιων Σχέσεων με Πελάτες
Ph.D. University of Manchester, Institute of Science and Technology
Κατσικέα Ευαγγελία
Mάρκετινγκ
Ph.D. Cardiff University
 
Καφέζα Ελεάννα
Ηλεκτρονική Επικοινωνία
Ph.D. Hong Kong University of Science and Technology
Νικάνδρου Ειρήνη
Διοίκηση Εταιρικής Επικοινωνίας και Ανθρωπίνων Πόρων
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Παναγιωτοπούλου Λήδα
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπασταθοπούλου Πολίνα †
Μάρκετιτνγκ
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Λέκτορες
 
Ρεπούσης Παναγιώτης
Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική των Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
   
 
Ομότιμοι Καθηγητές
 
Κωνσταντοπούλου Μαρία
Οικονομική Επιστήμη
Ph.D. London School of Economics
Παπαβασιλείου Νικόλαος
Μάρκετινγκ
Ph.D. University of Cologne
 
Παπαλεξανδρή Nάνσυ
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ph.D. University of Bath
Σκούρας Αθανάσιος
Οικονομική Επιστήμη
Ph.D. London School of Economics
 
    Πατσουράτης Βασίλειος
Οικονομική Επιστήμη
Ph.D. University of Glasgow